yếu sinh lý có chữa được không

Yếu sinh lý liệu có chữa khỏi được không?

Hiện nay đã có phương pháp khắc phục yếu sinh lý mà không dùng thuốc rất hiệu quả đã được kiểm chứng trên toàn thế