bị loãng xương có làm chuyện ấy được không

Loãng xương thì ‘chuyện ấy’ phải thế nào?

Thậm chí, còn cần tính đến cả… trọng lượng của ông. Chẳng hạn, nếu ông bất thần đổ ụp cả thân hình ngót tạ của