triệu chứng khô âm đạo

Khô âm đạo đó là sự cố thực sự khó chịu quan hệ vợ chồng

Nếu những biện pháp trên không hiệu quả với trường hợp của bạn. Bạn có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia tâm