những màn dạo đầu không nên làm

Những cách dạo đầu nguy hiểm cấm kỵ trong lúc quan hệ

Từ đó dẫn tới việc giảm hiệu suất “yêu” và khả năng kiểm soát tình dục. Thay vì việc tự khiêu dâm bằng phim ảnh