xuất tinh ngoài

Xuất tinh ngoài liệu có an toàn không?

– Nếu ngoài khoảng thời gian an toàn trên thì khả năng có thai là khá cao. Cho nên nếu quan hê tình dục vào